Home / Tag Archives: bài vị thờ thần tài

Tag Archives: bài vị thờ thần tài

Bàn thờ thần tài gồm những gì? Cách lập, thờ cúng bàn thờ thần tài

  Công việc kinh doanh của công ty, cửa hàng đang thuận lợi bỗng nhiên ngưng trệ một cách bất thường, khách hàng cứ hẹn đến rồi lại không thấy đâu, khách tự nhiên bỏ sang cửa hàng bên cạnh, cuối năm nợ chây ỳ khó đòi … chuyên gia …

Read More »