“Là phụ nữ đừng vì thiếu đàn ông mà không sống nổi”, câu nói...

"Tôi cho rằng phụ nữ thất bại khi không chủ động cuộc sống của mình mà phải phụ thuộc".Là phụ nữ, có thể không đẹp, không giỏi giang nhưng phải ngẩng cao đầu mà sống. Là phụ nữ, dù không thể thành công, cũng đừng là người phụ nữ thất bại!

Bài viết mới nhất